Szanowni Państwo!
Zbieramy środki na wózek rehabilitacyjny dla podopiecznej Ośrodka.
Koszt wózka wynosi: 3500,00 zł. Liczy się każdy grosz.
Pieniądze prosimy wpłacać na konto
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA 17 1750 1136 0000 0000 1153 8584
koniecznie z dopiskiem: WÓZEK REHABILITACYJNY DLA HELENKI - OREW.


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.